Ansökan om avgiftsbestämd ålderspension för förtroendevalda
Har du varit förtroendevald i Partille kommun på ett uppdrag som startade efter valet 2014 eller senare och vill nu gå i pension? Om du inte omfattas av något av de gamla pensionsavtalen PBF eller PRF-KL för förtroendevalda kan du ansöka om uttag av ålderspension här. Utbetalning av avgiftsbestämd ålderspension kan göras tidigast från den tidpunkt då allmän pension kan utbetalas. Räkna med en handläggningstid på tre månader innan utbetalning av eventuell ålderspension kan göras. Om uttagsdatum hunnit passeras kommer utbetalning att ske retroaktivt.
Efterlevandeskydd